SeedGun kylvölaitteella hyötyä ajallisesti ja taloudellisesti.

Mitä hyötyä on konekylvöstä SeedGunilla?

Metsän uudistamisessa on erilaisia vaihtoehtoja, joista kylvö on yksi mahdollisuus. Kylvö sopii parhaiten männyn uudistamiseen, mutta muitakin puulajeja voidaan kylvää. Kylvö tehdään kevyellä maanmuokkauksella, jossa kivennäismaan pintaa paljastetaan hieman, mutta kylvöalalle jäävä humus on siementen hyödynnettävissä. Kylvö soveltuu parhaiten kuiville ja kuivahkoille maaperille. Liian rehevissä kasvupaikoissa siemenet hukkuvat helposti heinikkoon ja muuhun kasvillisuuteen ja jäävät kilpailussa alakynteen.

Kylvön paras aika on lumen sulamisesta juhannukseen, jolloin maaperä on kosteimmillaan ja nousevat taimet saavat paremmat mahdollisuudet ehtiä valmistautua ennen kasvukauden loppua tulevaan talveen. Toinen vaihtoehto on kylvää syksyllä, kun ilmat ovat kylmenneet jo niin, ettei lämpötila enää ylitä +10 astetta. Tällöin siemenet eivät enää idä, mutta ovat kevääksi valmiina maassa.

Koneellisessa kylvössä metsätraktorin perässä vedettävään lautasäkeeseen tai kaivurin kauhaan yhdistetyt kylvökoneet ovat usein jatkuvatoimisia. Siementä kuluu silloin 300 – 400 g hehtaarille, eikä siementen tarkkoja kylvöpisteitä voida jäljittää. 

Metsänomistaja voi tehdä kylvön itse käsin. Maanmuokkaus tehdään ensin ja sen jälkeen kylväjä lähtee kiertämään muokattua aluetta. Siemenet laitetaan vaikka limsapulloon ja siitä ropsautetaan siemeniä tehtyihin laikkuihin. Heikkous käsin kylväessä on, että käytettyjen siementen määrää on erittäin hankala hallita. Siementen kulutus on isompi kuin tarve olisi. Se ei ole taloudellisesti fiksua, kun vähemmälläkin siemenmäärällä saataisiin uusi metsä syntymään.

Käsin kylvö on myös aikaa vievä vaihe, kun kylväjä joutuu kulkemaan koko alueen läpi ja yrittää varmistaa, että joka laikkuun tulee siemeniä. Kylväjä harvoin pärjää myöskään muokkauskoneen vauhdille eli muokkausjälki ehtii kuivahtamaan ennen kuin kylväjä ehtii paikalle. Siemen ei saa ihan parhaita mahdollisia olosuhteista itämiselle. Saattaa siinä joku laikku jäädä kylvämättäkin.

SeedGun maanmuokkauskoneessa tuo monta etua

NewForest Oy:n toimitusjohtaja Juha Sirkkala kertoo, että SeedGunin käyttämää siemenmäärää on helppo säätää. SeedGunin siementykistä lähtee tarkoin säädetty määrä siemeniä kohti kylvöpistettä. Siemenmäärä voidaan säätää lähes siemenen tarkkuudella. Tämä säästää siemenkustannuksissa.

Kahden siemensäiliön kanssa operoidessa koneenkuljettaja voi napin painalluksella päättää, kummasta säiliöstä siemenet otetaan mihinkin laikkuun. Säiliöissä voi siis olla eri puulajien siementä tai siemenseosta. Tällöin voidaan helposti kylvää samalle alueelle eri puulajeja, mikä lisää luonnon monimuotoisuutta. On helppo valita maaperän mukaan samallakin kylvöalueella sopivin mahdollinen siemenlaji joka laikkuun.

Kun kylvö tehdään samaan aikaan maanmuokkauksen kanssa, ovat laikut vielä kosteita ja tuoreita, jolloin siemenet saavat parhaat mahdolliset olosuhteet kasvun alulle. Kun kylvö tehdään samalla maanmuokkauksen kanssa, se ei merkittävästi hidasta maanmuokkausta, mutta toinen kylvöalan kiertäminen jää tekemättä eli säästyy myös aikaa. Lisäajoja koneella tai alueen kiertämistä jalan ei tarvita.

SeedGun on ASTA – tiedonkeruujärjestelmän kanssa yhteensopiva

Sirkkala kertoo tyytyväisenä, että keväällä SeedGun saatiin myös ASTA – tiedonkeruujärjestelmän kanssa yhteensopivaksi. Kun maanmuokkauskoneessa on ASTA – tiedonkeruujärjestelmään yhdistetty SeedGun, saadaan työhön vielä lisäetuja. ASTAan voidaan kerätä tiedot jokaisesta laikusta ja mitä siementä mihinkin on kylvetty. Samoin sinne saadaan tieto, jos joku laikku tai mätäs halutaan istutettavaksi. Maanmuokkauksen jälkeen saadaan ASTAsta suoraan taimimäärä, mikä uudistusalalle tarvitaan.

Maanmuokkauskoneen kuljettaja tekee päätökset työn edetessä maaston ja maaperän mukaan, mihin kohtaan tehdään istutuspaikka taimelle ja mihin kylvetään siemen suoraan tehtyyn laikkuun. Samalla aukolla voi olla kivikkoisempaa kohtaa, jonne kylvö on parempi ja taas toisaalla istutukselle paremmin sopivaa maaperää.

Yhtenä etuna urakoitsijalle Sirkkala mainitsee sen, että ASTAsta saa suoraan raportit tehdyistä töistä. Nähdään tehdyt työtunnit, pinta-alat, laikkujen paikat kartalla ja käytetyt siemenet. Tämä helpottaa valtavasti urakoitsijan työtä, kun hän voi tehdä asiakkaalle laskun suoraan ASTAn raporttien mukaan. Ei tarvitse ruveta ihmettelemään kalenterin ja karttojen kanssa laskutusperusteita. Metsänomistajakin saa sitten tiedot itselleen talteen.

ASTA toiminnassa SeedGunin kanssa.

SeedGunin käyttö on helppo oppia

SeedGun voidaan asentaa lähes mihin tahansa maanmuokkauskoneeseen. Se ei haittaa koneen muuta toimintaa. Sirkkala toteaa, että muutaman päivän harjoittelulla ammattitaitoinen koneenkuljettaja oppii sen, missä asennossa kauhan pitää olla, jotta siemenet osuvat oikeaan kohtaan laikkua. Ohjaimen napin valinnalla koneenkuljettaja voi valita, kummasta siemensäiliöstä siemenet otetaan kuhunkin laikkuun.

Siemensäiliöt ovat koneen hytissä kuljettajan näkösällä. Hän pystyy työtä tehdessään valvomaan kylvötapahtuman onnistumista ja lisäämään tarvittaessa siemeniä säiliöihin.

Kun kone ja kauha ovat jo sopivalla kohdalla laikkua tehdessään, se ei montaa sekuntia ota, kun siemenet ammutaan oikeaan kohtaan. Jos työ tehtäisiin erikseen, ottaisi koneen siirrot oman aikansa ja työ olisi kalliimpaa. SeedGunilla kylväessä teet merkittävät säästöt työkuluissa.

Metsänomistajalle SeedGun kylvön hyödyt tiivistettynä

Metsänomistajalle SeedGunilla tehdyissä kylvöissä siemen saadaan juuri tehtyyn tuoreeseen kosteaan kylvöpisteeseen. Kun käytössä on ollut myös ASTA, käytetty siemenmäärä ja siemenlajit tiedetään kylvöpisteiden tarkkuudella. Samoin saadaan mahdollisesti tarvittavat taimimäärät suoraan ohjelmasta. Työ tulee tehtyä yhdellä kerralla, jolloin säästetään sekä ajallisesti että aukolla toinen kulkukierros. Siemenkulutus on myös pienempi SeedGunilla kylvettäessä kuin käsin kylvettäessä.

Metsän uudistaminen saadaan SeedGunilla tehtyä kustannustehokkaasti ja nopeammin verrattuna käsin kylvöön. Metsänomistaja voi jäädä suoraan odottamaan sirkkataimien nousua ja metsän syntymistä.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *